نمودار: دلایل شدیدترین رکود تورمی اقتصاد ایران

نمودار: دلایل شدیدترین رکود تورمی اقتصاد ایران

دلایل هفتمین دوره و شدیدترین رکود تورمی اقتصاد ایران چیست و چه مواردی اقتصاد را به این نقطه رسانده است؟

تهران – اقتصاد برتر – ۱۷ مرداد ۹۹

دلایل شدیدترین رکود تورمی اقتصاد ایران( دوره هفتم):
🔹شوک تقاضا و شوک عرضه
🔹کاهش شدید نرخ سرمایه گذاری
🔹اعمال شدیدترین تحریم ها
🔹ایجاد نااطمینانی و ریسک تولید
🔹تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی
🔹رشد بالای نقدینگی و افزایش شدید نرخ ارز
🔹اثر دخالت‌های غیراصولی دولت در قیمت‌گذاری‌ها و اخلال در سازوکارهای بازار
🔹کسری بودجه بالا و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت
🔹سیاستهای اقتصادی نامتناسب با شرایط اقتصادی ایران
🔹تاثیر ناخواسته ویروس کرونا بر اقتصاد
+ …
✍️ دکتر محمدرضا منجذب

پاسخ دادن