نمودار: رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹

رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹

قیمت مسکن در سه سال اخیر نسبت به دلار عقب مانده و حدود یک-سوم سهام بورس رشد کرده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۸ خرداد ۹۹

میانگین قیمت آپارتمان مسکونی تهران در اردیبهشت ۱۳۹۹: ۱۷۰ میلیون ریال در متر مربع (۳۴ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه در سال قبل و ۱۸۴ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه در دو سال قبل)

تعداد معاملات آپارتمان مسکونی تهران در اردیبهشت ۱۳۹۹: ۱۱۳۱۰ واحد (۷ درصد کاهش نسبت به ماه مشابه در سال قبل و ۴۱ درصد کاهش نسبت به ماه مشابه در دو سال قبل)

💡قیمت مسکن در سه سال اخیر نسبت به دلار عقب مانده و حدود یک-سوم سهام بورس رشد کرده است.

#مسکن  #تورم

همچنین نمودار شاخص قیمت مسکن اروپا و سهام دکس آلمان که به شدت از پاندمی کرونا تاثیر پذیرفته را مشاهده می‌کنید:

شاخص قیمت مسکن اروپا و سهام دکس آلمان

پاسخ دادن