نمودار: روند ٨٠ ساله #تورم در ایران!

نمودار: روند ٨٠ ساله #تورم در ايران!

فقط کافیست لیست کشورهای با تورم ٢ رقمی را در گوگل جستجو نمایید تا دریابید که تعداد کشورهای با تورم ٢ رقمی به تعداد انگشتان دو دست هم نمی رسد!

تهران – اقتصادبرتر – ۹ شهریور ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، روند ٨٠ ساله #تورم در ایران!
متوسط تورم ٨٠ ساله ١۵٪؜
متوسط تورم ۵٠ ساله ١٨٪؜
متوسط تورم ٣٠ ساله ٢٠٪؜
متوسط تورم ١٠ ساله ٢١٪؜
فقط کافیست لیست کشورهای با تورم ٢ رقمی را در گوگل جستجو نمایید تا دریابید که تعداد کشورهای با تورم ٢ رقمی به تعداد انگشتان دو دست هم نمی رسد!
سالهاست که جهان به تکنولوژی کنترل تورم و تورم تک رقمی نائل امده است! چگونه؟ #علم_اقتصاد و ما در #ایران در حال اختراع محدد این علم هستیم با روش تجربه کردن تجربه های شکست خورده قبلی!
زمان ارزشمند ترین دارایی هر ملت است!

دکتر پیمان مولوی

پاسخ دادن