نمودار: رکورد دولت روحانی در کاهش ارزش پول ملی!

نمودار: رکورد دولت روحانی در کاهش ارزش پول ملی!

در این نمودار، شاهد رکوردهای بی سابقه دولت روحانی در تکانه های ارزی و کاهش ارزش پول ملی باشید!

تهران – اقتصاد برتر – ۱ آبان ۹۹

همان گونه که نمودار نشان می دهد تا قبل از دولت روحانی سه تکانه ارزی پس از جنگ تحمیلی در سال های ۷۴، ۷۷ و ۹۱ در اقتصاد ایران رخ داده است.

با احتساب رشد بیش از ۱۰۰ درصد قیمت دلار در حال حاضر نسبت به اسفند ۱۳۹۸ (نکانه پنجم ارزی) دولت روحانی اولین دولتی است که دو تکانه ارزی را در عمر ۸ ساله خود رقم می زند.

بدون شک دولت روحانی در کاهش ارزش پول ملی در تکانه های ارزی سال ۹۷، ۹۹ و مجموعه دوره حکمرانی در سه دهه گذشته رکورد دار می باشد.

تجربه نشان داده چهار تکانه ارزی سال های ۷۴، ۷۷، ۹۱ و ۹۷ اقتصاد ایران را با رکود تورمی سنگین مواجه نموده است.

اکنون این پرسش از رئیس کل محترم بانک مرکزی مطرح می شود که حتی اگر قیمت دلار بخواهد در محدوده ۳۰ هزار تومان حفظ شود اقتصاد ایران چگونه در ادامه سال ۱۳۹۹ در مقابل تعمیق رکود تورمی موجود مراقبت خواهد شد؟ آستانه تحمل اقتصاد ایران در مقابل عبور تکانه های ارزی کجاست؟

✍️ دکتر عباس علوی راد

پاسخ دادن