نمودار: سیاست نفتی آمریکا چیست؟

نمودار: سیاست نفتی آمریکا چیست؟

بعد از تشکیل اوپک و سیاست کنترل قیمت، دنیای غرب و آمریکا دچار شوک های نفتی مختلفی شدند.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۰ شهریور ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر بعد از تشکیل اوپک و سیاست کنترل قیمت، دنیای غرب و آمریکا دچار شوک های نفتی مختلفی شدند.

در دوره اوباما سیاست نفتی آمریکا به سمت گسترش تولید نفت در آمریکا چرخش یافت. این سیاست در دوره ترامپ نیز دنبال شد.

نمودار نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۸ آمریکا از واردکننده نفت به صادرکننده تبدیل شده است. به همین دلیل قیمت نفت در یک محدوده‌ای معین قرار گرفته است. اکنون آمریکا به عنوان یک بازیگر اصلی در بازار نفت تعیین کننده است.

✍️دکتر محمدرضا منجذب

پاسخ دادن