نمودار: عدم تناسب رشد نقدینگی با رشد اقتصادی ایران

نمودار: عدم تناسب رشد نقدینگی با رشد اقتصادی ایران

نمودار: عدم تناسب رشد نقدینگی با رشد اقتصادی، خطای سیستماتیک اقتصاد ایران است.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۱ مهر ۹۹

بروز خطاهای سیستماتیک در یک سیستم اقتصادی سه ویژگی مشترک دارند:
۱٫ سیاست گذار نسبت به آنها آگاه است؛
۲٫ قابل پیش بینی؛
۳٫ و در نهایت تکرارشونده هستند.

به نظر نگارنده، شکاف عمیق میان رشد اقتصادی و رشد نقدینگی سیستماتیک‌ترین خطای اقتصادی دولت‌ها پس از جنگ تحمیلی تاکنون محسوب می‌شود.

نمودار به وضوح سه ویژگی خطاهای سیستماتیک را در زمینه عدم تناسب رشد حجم نقدینگی با رشد اقتصادی نشان می‌دهد.

به نظر می‌رسد بدون توقف خطاهای سیستماتیک در اقتصاد ایران، رفع پایدار مشکلات اقتصادی در کشور ممکن نخواهد بود.

✍️ دکتر عباس علوی راد

پاسخ دادن