نمودار: فشار نرخ تورم غذایی بر اقشار آسیب‌پذیر

نمودار: فشار نرخ تورم غذایی بر اقشار آسیب‌پذیر

فشار نرخ تورم غذایی بر اقشار آسیب پذیر بعد از تکانه ارزی سال ۱۳۹۷ در مسیر تکرار است؟!

تهران – اقتصاد برتر – ۱ آبان ۹۹

در میان گروه های اصلی شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ تورم گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها از حساسیت ویژه ای به‌ لحاظ فشار بر اقشار آسیب پذیر برخوردار است.

🔺 نرخ تورم نقطه ای مناطق شهری کشور در گروه خوراکی ها در فروردین ماه ۱۳۹۸ به بالاترین میزان رسیده است (معادل ۸۴/۵ درصد)

🔺 اما نرخ تورم ۱۲ ماهه مناطق شهری کشور طبق فرآیندی طبیعی با کمی تاخیر در شهریور ماه ۱۳۹۸ به اوج خود رسیده است (معادل ۶۳ درصد).

حالا با میانگین نرخ تورم ماهانه (۳/۵ درصد) و افزایش مستمر نرخ تورم نقطه ای گروه خوراکی ها در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ به نظر می رسد روند بعد از تکانه ارزی سال ۱۳۹۷ در حال تکرار است.

اکنون باید دید تیم اقتصادی دولت و مجلس شورای اسلامی چه ارزیابی از آستانه تحمل فشارهای تورمی گروه خوراکی ها و آشامیدنی از سوی اقشار آسیب پذیر کشور دارند.

✍️ عباس علوی راد

پاسخ دادن