نمودار: متوسط قیمت یک متر زمین در تهران ۲۵ میلیون تومان!

مرکز آمار ایران:متوسط قیمت هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در شهر تهران ۲۵.۵ میلیون تومان [با میانگین مساحت ١٨۶ مترمربع] بوده که نسبت به فصل قبل ۲۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش داشته ‌است.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۵ مرداد ۹۹

 

پاسخ دادن