نمودار: پیش‌بینی رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰

نتایج نظرسنجی  نشان می‌دهد مشاوران مسکن به بازار ملک امید دارند.

تهران – اقتصادبرتر – ۶ تیر ۱۴۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر، ملک‌رادار به منظور بررسی دورنمای بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ یک نظرسنجی میان مشاوران املاک انجام داد که نتایج آن نشان می‌دهد هرچند این روزها بازار املاک در رکود به سر می‌برد؛ اما مشاوران همچنان به رشد آن امید دارند. این نظرسنجی دراردیبهشت ماه انجام شده است.

پاسخ دادن