نمودار: کفِ بازار بورس بسته شد!

نمودار: کفِ بازار بورس بسته شد!

امروز برای نمادهای بالا نیز اوراق اختیار فروش تبعی منتشر می‌شود که قیمت اعمال (به ریال) آنها را در جدول ملاحظه می‌کنید.⁦

تهران – اقتصاد برتر – ۲۶ شهریور ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر امروز برای نمادهای بالا نیز اوراق اختیار فروش تبعی منتشر می‌شود که قیمت اعمال (به ریال) آنها را در جدول ملاحظه می‌کنید.⁦

شامل این سهم‌ها: #ومعادن #رمپنا #وبملت #خودرو #کاوه #شفن #ونفت #شیراز #وصندوق #شبهرن #وپارس #جم #رانفور

پیش از این سهام #وغدیر هم بیمه شده بود. #وبصادر و #تملت هم در صف بیمه شدن قرار دارند.

امروز نیز نمادهای #برکت اوراق تبعی با قیمت اعمال ۲۲۱۰۰ ریال و #پترول هم با قیمت اعمال ۱۴۷۳۰ ریال منتشر کرده و به این جمع اضافه شدند.

نمودار: کفِ بازار بورس بسته شد!

پاسخ دادن