نگرانی صندوق بین المللی پول از عوارض فساد

به گزارش روزنامه لوپوئن، صندوق بین المللی پول با ابراز نگرانی درباره تاثیر فساد بر رشد اقتصادی جهان اعلام کرد برای مبارزه با این پدیده می توان به نحو موثرتری اقدام کرد.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۲ مرداد ۹۶

بر این اساس، صندوق بین المللی پول گزارش خود درباره ضرورت مبارزه با فساد مالی را منتشر کرد. این نهاد ‏برای تثبیت نظام مالی ‏و اقتصادی جهان و ‏همچنین پیشبرد سیاست ‏های پولی در سطح بین ‏المللی تلاش می کند.

کمیته مدیریت صندوق بین المللی پول در پایان نشست خود با انتشار گزارشی اعلام کرد اگرچه این نهاد تاکنون اقدامات متفاوتی برای مبارزه با فساد مالی اتخاذ کرده و تحقیقات زیادی برای مبارزه موثرتر با فساد انجام داده است؛ اما این نهاد باید تعهدات خود را در این زمینه تقویت کند.

موضوع مبارزه با فساد مالی از آنجا بسیار مهم است که این پدیده هر سال دو درصد از کل ثروت جهانی را به کام خود می‌کشد و به رشد اقتصادی جهان به میزان برابر آسیب وارد می کند.

در بخشی دیگر از گزارش آمده است میزان ارتشاء که هر سال در جهان انجام می گیرد به تنها رقمی بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد دلار را شامل می شود که معادل کل تولید ناخالص داخلی کشور فرانسه را تشکیل می دهد.

در این گزارش تصریح شده است فساد و رشوه خواری در کشورهای ثروتمند و توسعه یافته دیده می شود؛ اما بیشتر مردم فقیر و کم درآمد قربانی اصلی این پدیده هستند تا جایی که آنها به علت وجود همین پدیده به شدت وابسته به خدمات عمومی هستند.

پاسخ دادن