نیروگاه‌ها در آلودگی هوا چقدر سهم دارند؟

به گفته مسئول محیط زیست شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران، سهم نیروگاه‌ها در آلایندگی هوا (ذرات معلق) ۶ درصد در ۸۵ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاهی است که سهم ناچیزی محسوب می‌شود.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۷ آبان ۱۴۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از ایرنا، ساناز جعفزاده در این باره افزود: ۸۰.۸ درصد ذرات معلق در هوا که از عوامل اصلی آلودگی محسوب می‌شوند ناشی از عملکرد سیستم حمل و نقل خودرویی است. سهم نیروگاه‌های مستقر در تهران در ایجاد آلودگی هوا زیر ۲ درصد است که خیلی در آلایندگی هوا اثر گذار نیست. تهران دو نیروگاه طرشت و بعثت را دارد که نیروگاه بعثت بخاری است و سوخت دوم این نیروگاه مازوت است که به هیچ عنوان استفاده نمی‌شود. سوخت اصلی همه نیروگاه‌های ایران گاز است اما نیروگاه‌های بخار می‌توانند از مازوت به عنوان سوخت دوم استفاده کنند و در دو نیروگاه مستقر در تهران فقط تک سوخت گاز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مشاور مدیرعامل و مسئول محیط زیست شرکت نیروی برق حرارتی، افزود: نیروگاه طرشت ۱۰ سال است که تبدیل به نیروگاه تک سوخت گازی شده و نیروگاه بعثت نیز از سال ۱۳۹۳ به طور تک سوخت کار می‌کند. انواع نیروگاه‌ها سیکل ترکیبی، بخاری و گازسوز است، نیروگاه‌های سیکل ترکیبی می‌توانند از گازوئیل به عنوان سوخت دوم استفاده کننداما گازوئیلی که اینها می‌توانند استفاده کنند از نوع یوروچهار و پنج نیست. از ابتدا هم قرار نبود گازوئیل مورد استفاده در نیروگاه‌ها از نوع یورو چهار و پنج باشد زیرا این نوع گازوئیل فقط برای خودروها است اما گازوئیلی که در نیروگاه‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، استانداردهای لازم محیط زیست را دارا است.

وی افزود: عمده سوخت نیروگاهی گاز است اما در زمستان نیز به دلیل افزایش مصرف در بخش خانگی که امکان استفاده از گاز برای نیروگاه‌ها را کاهش می‌دهد از ترکیب گاز و گازوئیل استفاده می‌شود و این فقط در شرایط اضطرار خواهد بود. البته در زمستان مصرف برق به شدت کاهش می‌یابد بنابراین تعداد زیادی از نیروگاه‌ها از مدار به دلیل نیاز نداشتن خارج می‌شوند. شانزدهم آبان ماه وزیر نفت، اولویت این وزارتخانه را استفاده از سوخت پاک در نیروگاه‌ها عنوان کرد و گفت: با توجه به چالش‌های سال گذشته، امسال سوخت مایع برای نیروگاه‌ها در نظر گرفته شده است و حدود ۴۵۰ میلیون لیتر بیشتر از سال گذشته در مخازن ذخیره سازی کرده ایم.

 جواد اوجی درباره جلسه مشترک خود و وزیران صمت و نیرو با نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس افزود: نمایندگان دغدغه هایی درباره تامین گاز و سوخت زمستانی داشتند و ما هم اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت خود را در راستای تامین سوخت تشریح کردیم که بر اساس آن بتوانیم با کمترین چالش زمستان پیش رو را پشت سر بگذاریم.

پاسخ دادن