نیمی از جمعیت کشور در فقر مطلق بسر می برند

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران:خط فقر در جامعه برای خانوار ۴نفره ۱۰میلیون تومان است.

تهران- اقتصادبرتر- ۰۴ مهر ۹۹
به گزارش #اقتصادبرتر،خط فقر و یا آستانه فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته می‌شود. پیش‌تر خط فقر بین‌المللی یک دلار آمریکا در نظر گرفته می‌شد اما در سال ۲۰۰۸ تغییراتی در این موضوع به وجود آمد و نحوه محاسبه این موضوع دست خوش تغییراتی شد.

مطالعه فقر نیازمند تعریف شاخص یا معیار برای فقر است، شاخص فقر می‌تواند صورت‌های متفاوتی از جمله مصرف یک سبد خاص از کالا، هزینه کل و درآمد کل را بپذیرد.

فقر و مبحث پیرامون آن اقشار مختلفی را در بر می‌گیرد و به راحتی می‌تواند در تمامی اجزای زندگی افراد اثرگذار باشد. گاهی طیفی خاص از افراد درون جامع این مبحث را بیش از باقی طبقات جامعه احساس می‌کنند؛ برای مثال جامعه کارگری از جمله این قشرهاست که ضربات سنگینی ناشی از فقر به آن وارده شده است.

نیلی خواستار بازسازی امید و اعتماد مردم به آینده از راه آغاز “گفت‌وگوی ملی” شد؛ گفت‌وگوی که می‌تواند نقطه آغازش اقتصاد باشد. او ایران را به یک کشتی شبیه کرد که گروه‌های مختلف حاکمیت در آن نشسته‌اند و هشدار داد: «همه در یک کشتی نشسته‌ایم و اگر این کشتی غرق شود، همه ضرر می‌کنند.»

بسیاری از کارگران توان خرید گوشی موبایل برای ادامه تحصیل فرزاندانشان را ندارند.
با دریافت خوشبینانه حقوق ماهیانه سه میلیون تومان به راحتی میتوان اثبات نمود که کارگران (بیش از نیمی از جمعیت کشورمان ) در فقر مطلق بسر میبرند.

در گذشته با پس اندازهایی که صورت می گرفت یک کارگر می‌توانست برای خود خانه‌ای تهیه کند اما با شرایط فعلی و حقوق‌های پرداختی تهیه مسکن و خرید آن تبدیل به یکی از محال‌ترین آرزوهای ممکن شده و کارگران در این خصوص هیچ امیدی ندارند و مجبورند برای تامین باقی هزینه‌های زندگی دو الی سه شیفت کار کنند و هیچ استراحتی نیز نداشته و پس از مدتی با جسم و روحی فرسوده مواجه خواهند شد.

پاسخ دادن