هفته بسیار سردی در پیش داریم

به جز مناطقی بالادستِ شمال غرب که تحت الگوی پشته اروپایی واقع میشود و نوار جنوب غربی کشور، در سایر استانها، توده هوای سردتر نسبت به حد نرمال استقرار پیدا نموده و سرمای ناهنجاری را سبب خواهد شد.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۳ آبان ۱۴۰۰

بنابر این انتظار داریم، در روزهای هفته جاری با ورود سامانه بارشزا از اواسط هفته پیشرو (در خلال نیمه دوم هفته) در خیلی از مناطق کشور گزارش بارش برف مخابره شود و سفید پوش شدن شهرها را شاهد باشیم.

راهداری، روزهای پرکاری را در پیش دارد، گویا نوای زمستان زودتر از سالهای قبل نواخته شده…

نوای زمستان زودتر از سالهای قبل نواخته شد

با توجه به الگوی میانگین هفته پیشرو، برهمکنش بین دو توده هوای بزرگ مقیاس یکی به شکل فراز بر روی شرق اروپا تا اسکاندیناوی و دیگری به شکل فرودی روی شرق اورال سبب ریزش هوای شمالی بر روی کشور خواهد شد.

🌡 در اکثر مناطق کشور بطور متوسط میانگین دمای هفته پیشرو بین ۱ تا ۶ درجه و در مناطقی تا ۹ درجه نسبت به این موقع از سال سردتر خواهد بود.

⛈ عبور جریانات غربی و مملو از رطوبت سبب رخداد بارندگیها بر روی بسیاری از مناطق کشور از جمله غرب، جنوب غرب، مرکز، بخشهایی از جنوب، نوار شمالی (بویژه سواحل شمالی) و شمالشرق کشور خواهد شد.

هسته بارشها نیز در این هفته در کرانه‌های ساحلی دریا کاسپین در دو استان گیلان و مازندران متمرکز خواهد بود.

پاسخ دادن