واریز ۱/۲۰۰ به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی

اقتصاد برتر

وزیر تعاون می‌گوید، اوایل فروردین ماه مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان علی الحساب به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی واریز می‌شود.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۸ اسفند ۹۹

محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از اجرای علی الحساب مرحله دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان درفروردین خبر داد. وزیر رفاه گفت: برای اجرای مرحله دوم متناسب سازی، اوایل فروردین ماه علی‌الحساب مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی واریز می‌شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قرار بود علی الحساب مبلغی تحت عنوان اجرای مرحله دوم متناسب سازی به حساب بازنشستگان تأمین اجتماعی واریز کنیم.

وی افزود: به دلیل اینکه در ساعات پایانی آخر سال هستیم و فردا ظهر عملیات بانکی متوقف می‌شود، زمان کافی برای تحقق این هدف وجود ندارد. شریعتمداری ادامه داد: به همین دلیل قرار شد اوایل فروردین ماه که نظام بانکی مجدد فعال شد، این مبلغ به حساب بازنشستگان واریز شود و مبلغ همانند عیدی، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.

پاسخ دادن