واکنش توییتری ظریف به سخنان ترامپ|ظریف|توییتر

سخنرانی تنفرآمیز نابخردانه قرون وسطایی – و نه مناسب قرن۲۱- ترامپ،ارزش پاسخ ندارد.همدردی فریبکارانه برای ایرانیان کسی راگول نمی‌زند.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۹ شهریور ۹۶

سخنرانی تنفرآمیز ترامپ

پاسخ دادن