واکنش ها به راه اندازی کانال مالی ایران و اروپا

اینفوگراف کانال مالی اروپا
اقتصاد برتر

واکنش های خارجی به اعلام رسمی راه اندازی ساز و کار مالی ویژه اروپا در اینفوگراف نمایش داده شده است.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۴ بهمن ۹۷

پاسخ دادن