وزارت خارجه در ماجرای سیل فعال شود

در پی درگیر شدن بیست استان کشور در بارش های شدید و جاری شدن سیل ضرورت دارد وزارت امور خارجه از نهاد های بین المللی درخواست کمک کند .

تهران – اقتصاد برتر – ۱۲ فروردین ۹۸

نظر به این که برخی از استان ها و شهرها زیر ساخت های اساسی خود را در جریان سیل اخیر از دست داده اند لازم است نمایندگی های وزارت امور خارجه فعال در نهاد های بین المللی سریعتر نسبت به جذب کمک های خارجی اقدام کنند . تا کنون جمعیت های ملی و نهادهای بشردوستانه بین المللی برای همدردی با سیل زدگان صرفا ابراز همدردی کرده اند .

دبیرکل فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر در پیام خود اعلام کرد از دفتر منطقه ای منا فدراسیون و همچنین تیم های ژنو درخواست همکاری نزدیک برای کمک به جمعیت هلال احمر ایران کرده است .

سازمان ملل نیز ضمن ابراز همدردی با سیل زدگان برای کمک به سیل زدگان اعلام آمادگی کرده است .

وزارت امور خارجه لازم است بمنظور تحقق اعلام آمادگی نهاد های خارجی برای کمک به سیل زدگان کمیته ویژه ای تشکیل دهد و این موضوع را با جدیت دنبال کند.

پاسخ دادن