وزیر بهداشت : افزایش قدرت ایران در پیشگیری از شیوع کرونا

وزیر بهداشت

وزیر بهداشت گفت : از روز دوشنبه چهارم فروردین با غربالگری مبتلایان به ویروس کرونا که در کشور انجام شده است سیر مبتلایان به این بیماری صعودی خواهد شد .

تهران – اقتصاد برتر – ۴ فروردین ۹۹

سعید نمکی گفت : سیر شناسایی مبتلایان به ویروس کرونا به معنی افزایش مبتلایان نیست بلکه به معنی افزایش قدرت شناسایی و پیشگیری بیماری توسط کادر بهداشت و درمان کشور با کمک همه نهاد ها است . نمکی گفت : طرح غربالگری شرایط مدیریت بیماری را بهتر کرده است و امروز ما می دانیم چه  بیمارانی را در کجا داریم . وی گفت : با پیشرفت طرح غربالگری با شروع سریعتر درمان ، تعداد مرگ بیماران کمتر شده و از شمار مراجعان به بیمارستان ها کمتر شده است . وی تصریح کرد با تشخیص بموقع مبتلایان به بیماری کرونا ، قرنطینه قبل از این که بیماری حاد شود آغاز می شود. وزیر بهداشت گفت : با غربالگری به جای این که مردم بدنبال مابیایند ، کادر بهداشت و درمان بدنبال مردم و خصوصا مبتلایان می روند و کسانی را که خبر از بیماری در خود ندارند را شناسایی و درمان آنان را بموقع آغاز می کنند و این بدان معنا است که پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در ایران قدرتمند تر شده است .

پاسخ دادن