وضعیت فیلترینگ در کشورها جهان

وضعیت فیلترینگ در کشورها جهان و  ایران در بین کشورهای با فیلترینگ گسترده اینترنت چگونه است. 

تهران – اقتصادبرتر – ۱۷ مهر ۱۴۰۰

کشورهای با رنگ قرمز بیشترین فیلترینگ، کشورهای سبز اینترنت آزاد و بدون فیلتر، کشورهای با رنگ زرد در بعضی موارد فیلتر اعمال می‌کنند.

پاسخ دادن