وقتی نرخ‌های تورمی مرکز آمار ایران وتو می‌شوند!

مدیریت بهینه بدبختی!|علی سرزعیم|تلگرام

وقتی رئیس کل بانک مرکزی نرخ های تورمی منتشر شده مرکز آمار ایران را وتو می کند !!

تهران – اقتصاد برتر – ۱۰ آبان ۹۸

✳️ دوگانگی نرخ های تورم مهر ماه ۱۳۹۸ از طرف مرکز آمار ایران و رئیس کل بانک مرکزی یکبار دیگر از اختلاف بر سر نرخ های تورمی کشور پرده برداشت.

? پرده اول: مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود نرخ تورم ماهانه مهرماه ۹۸ را ۱/۷ درصد اعلام نموده که نسبت به شهریور ماه ۹۸ معادل ۱/۲ درصد افزایش نشان می دهد.

? پرده دوم: اما رئیس کل بانک مرکزی پس از آن در یک پست اینستاگرامی به کاهنده بودن نرخ تورم ماهانه در مهرماه ۹۸ و رسیدن آن به ۰/۶ درصد خبر می دهد.

بیشتر بخوانید: تورم به زبان ساده چیست؟

? در واقع رئیس کل بانک مرکزی به طور آشکار با وتو کردن نرخ های تورمی منتشر شده از سوی تخصصی ترین دستگاه جمع آوری و‌پردازش آمار رسمی در کشور، بار دیگر پرده از اختلاف دیرینه میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر نرخ های تورمی بر می دارد.

? باید توجه داشت اختلاف ۱/۱ درصدی میان نرخ تورم ماهانه مسئله ای نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت. به ویژه آنکه مرکز آمار ایران مدعی جهش نرخ تورم ماهانه در مهرماه ۹۸ است و رئیس کل بانک مرکزی مدعی کاهش آن !!

❇️ چه خوب است رئیس جمهور محترم تکلیف کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی را روشن نمایند که بالاخره کدام نرخ تورمی صحیح است، نرخ تورم منتشر شده مرکز آمار ایران یا رئیس کل بانک مرکزی؟!

✍️ عباس علوی راد

پاسخ دادن