“وملل” اجازه تاسیس صرافی را گرفت

موسسه اعتباری ملل مجوز خرید وفروش ارز را دریافت کرد.

تهران – اقتصادبرتر – ۶ خرداد ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، موسسه اعتباری ملل از دریافت مجوز خرید و فروش ارز و اجازه تاسیس صرافی خبر داد.

بر این اساس، این موسسه اعلام کرد؛ مجوز خرید و فروش ارز و نیز عضویت در بازار بین بانکی ارز تهران به منظور انجام معاملات ارزی با بانک مرکزی ج. ا. ایران و اجازه تاسیس #صرافی را دریافت کرده است.

#وملل

 

پاسخ دادن