پاداش خوش مصرفی برق در زمستان ادامه دارد

مصرف برق خانگی تهرانی ها
اقتصاد برتر

سخنگوی صنعت برق گفت: طبق مصوبه هیات وزیران پرداخت پاداش خوش مصرفی در زمستان هم تداوم یافته و به افراد صرفه جو در برق تعلق می گیرد.

تهران – اقتصادبرتر – ۰۴ دی ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، مصطفی رجبی مشهدی  افزود: امسال با همکاری مردم و مدیریت مصرف ۱۸۰ میلیارد تومان پاداش خوش مصرفی در تابستان پرداخت شد. پرداخت پاداش به افرادی صورت گرفت که نسبت به دوره مشابه سال قبل مصرف کمتری داشته اند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران، پرداخت پاداش برای فصل زمستان هم تداوم دارد و مردم در صورت مدیریت مصرف از این پاداش بهره مند خواهند شد. برنامه های مدیریت مصرف طراحی و اجرا شده است و  برنامه مدیریت مصرف را از خود شروع کرده و بر این اساس در تهران روشنایی غیر ضروری معابر یا یک درمیان شده اند و یا خاموش شده است.  برنامه ریزی شده از توان نیروگاه های برق آبی، اتمی و تجدیدپذیر بیشتر استفاده شود تا بتوان مدیریت بهتری اعمال کرد.

سخنگوی صنعت برق گفت: مردم اگر بتوانند ۱۰ درصد در مصرف انرژی گاز و برق  خود صرفه جویی کنند، حدود ۷۰ میلیون متر مکعب گاز تولید خواهد کرد که شرایط پایداری برای نیروگاه ها به همراه دارد.  آسان ترین راه مدریت مصرف استفاده از دمای آسایش در وسایل گرمایشی و دمای آسایش صرفه جویی خوبی به همراه دارد.  هر یک درجه کاهش مصرف ۶ درصد در انرژی صرفه جویی دارد که وضعیت پایداری در نیروگاه ها بوجود خواهد آورد. هرچقدر مردم در مصرف خود صرفه جویی کنند، میزان استفاده از سوخت مایع در نیروگاه ها کاهش خواهد یافت که در مجموع به نفع خود مردم است.

پاسخ دادن