پتروشیمی شازند در ۵ ماهه امسال چقدر فروش داشت؟

افسانه صدیقی - اقتصاد برتر -

 کسب درآمد ٢٨٢٨ میلیارد تومانی از فروش محصولات، حاصل عملکرد ۵ ماهه منتهی به مرداد سال ١٣٩٩ شرکت پتروشیمی شازند بود.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۲ شهریور ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از کدال نگر بورس ٢۴، کسب درآمد ٢٨٢٨ میلیارد تومانی از فروش محصولات، حاصل عملکرد ۵ ماهه منتهی به مرداد سال ١٣٩٩ شرکت پتروشیمی شازند بود.

پاسخ دادن