پرداخت سود سهامداران عدالت تا پایان سال

سهام عدالت
اقتصادبرتر

سخنگوی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت: از مزایای انتخاب روش غیر مستقیم سهام عدالت، نحوی پرداخت سود سالانه سهام شرکت‌ها بصورت تجمیع شده است.

تهران – اقتصادبرتر – ۱ دی ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، اکبر حیدری، سخنگوی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت گفت:شرکت‌های سرمایه گذاری استانی نسبت به وصول سود ۳۶شرکت بورسی اقدام می‌کنند و به صورت تجمیع شده، سود به حساب سهامداران واریز می‌شود.

با توجه به مهیا شدن زیر ساخت‌های سامانه سهام عدالت برای واریز سود سهام، سود سهام عدالت افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کردند تا پایان سال پرداخت می‌شود.

پاسخ دادن