پرداخت وام غیرحضوری در چند بانک

عباس معمار نژاد معاون وزیر اقتصاد گفت : بانک‌های ملت و ملی فرآیند کاملاً الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری را آماده کرده اند. بانک‌های صادرات، سپه و تجارت هم در حال آماده کردن زیرساخت‌های لازم برای پرداخت وام به صورت غیر حضوری هستند.

تهران – اقتصاد برتر ۲۰ مرداد ۹۹

معمار نژاد گفت : نخستین شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت روز یکشنبه وارد تابلوی بورس شد. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: ارزش سهام عدالت بعد از آزادسازی با رشد بیش از ۱۴۰ درصدی از حدود ۸ به ۱۹.۲ میلیون رسیده و انتظار می‌رود در آینده هم بیشتر شود. بنابراین با توجه به امکان دریافت وام بعد از وثیقه گذاری نزد بانک ها، به دارندگان سهام عدالت توصیه می‌شود از فروش خودداری کنند. معمار نژاد گفت : بانک‌هایی مانند ملی، سپه، صادرات، تجارت و ملت آماده اند از طریق وثیقه گیری سهام عدالت، نیاز مالی کوتاه مدت مردم را تأمین کنند تا دارندگان سهام عدالت مجبور به فروش نباشند. همچنین همه بانک‌ها توافق کردند حداقل ۵۰ درصد ارزش روز سهام عدالت آزاد شده را به عنوان وثیقه بپذیرند و وام سه ساله با نرخ سود ۱۸ درصدی بدهند. وی گفت : برخی بانک‌ها مانند بانک‌های ملت و ملی هم فرآیند کاملاً الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری را آماده کرده اند. بانک‌های صادرات، سپه و تجارت هم در حال آماده کردن زیرساخت‌ها برای دریافت وام به صورت غیر حضوری هستند. معمارنژاد درباره اقدام به فروش ۳۰ درصد سهام عدالت برخی دارندگان هم توضیح داد : وجوه ۹۶ درصد از فروشندگان پرداخت شده و تنها ۴ درصد در شرایط تجمیع و فروش سهام عدالت هستند

پاسخ دادن