پرویزیان: باید اعتبار و اعتماد به شبکه بانکی بازگردد

 برگرداندن اعتبار و اعتماد به شبکه بانکی جزو اولویتهای مهمی است که در دولت جدید باید به آن توجه شود.

تهران- اقتصاد برتر-۱ خرداد ۹۶
«کورش پرویزیان» مدیرعامل بانک پارسیان در خصوص مهمترین اولویت های اقتصادی در حوزه بانکی که لازم است مورد توجه دولت جدید قرار بگیرد، گفت: برگرداندن اعتبار و آن اعتمادی که به شبکه بانکی هست جزو اولویتهای مهمی است که در دولت جدید باید به آن توجه ویژه بشود.
مدیرعامل بانک پارسیان افزد: برگرداندن اعتبار و اعتماد به شبکه بانکی باید با استفاده از مکانیزم هایی مانند مکانیزم رتبه بندی بانکها و صدور مجوز فعالیت بانکها که بانک مرکزی جمهوری اسلامی تهیه کرده است شکل بگیرد.
«پرویزیان» در ادامه به دومین اولویت اقتصادی در حوزه بانکی اشاره کرد و گفت: پس از برگرداندن اعتبار و اعتماد به شبکه بانکی، دومین موردی که دولت جدید باید آن را در نظر بگیرد تقویت نظام بانکی و شبکه بانکی از طریق اصلاح قانون پولی بانکی است.

پاسخ دادن