پزشک معروف با ضربات کارد مهاجم زخمی شد

پزشک سرشناس یکی ازبیمارستان های دولتی تهران،شامگاه دوشنبه گذشته دربیمارستان هدف ضربات کارد یک مهاجم قرارگرفت و به شدت زخمی شد.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۸ مرداد ۹۷

شامگاه دیروز دکترسیداحمد تارا،فوق تخصص بیماری های کلیه و رئیس بخش پیوند یکی ازبیمارستان های دولتی پایتخت،درکلینیک هدف ضربات کارد یک مردجوان قرارگرفت وبه شدت زخمی شد.

دکترتارا که ازاین سوء قصد خونین جان سالم به دربرده است، گفت:شامگاه دوشنبه و پس ازویزیت بیماران دربیمارستان،درحالی که دراتاق کارم تنها بودم ناگهان در به طرزهولناکی بازشد و مرد جوانی که گازاشک آور در دست داشت به طرفم حمله کرد.او همان طور که گازاشک آور را به سروصورتم می پاشید ومن هم قادربه هیچ دفاعی نبودم، با چاقوی بزرگی که دردست داشت گردن ام را هدف قرارداد.بعد هم درحالی که روی زمین افتاده بودم چند ضربه دیگربه شکم و پهلوهایم زد و همزمان با سروصدا و فریاد های کمک خواهی ام ازآن جا فرارکرد.

این فوق تخصص بیماری های کلیه اظهارکرد:درحالی که نیمه جان و خونین روی زمین افتاده بودم، کارکنان بیمارستان با شنیدن فریادهای کمک خواهی ام به اتاقم آمدند و بلافاصله مرا به اتاق عمل انتقال دادند.خوشبختانه با لطف خدا و اقدام به موقع همکارانم خون ریزی شدید مهارشد.

دکترتارا افزود:تمامی شواهد نشان می دهد که مهاجم چاقو کش باطرح و نقشه قبلی و برنامه ریزی دقیق وارد بیمارستان شده و درفرصتی مناسب به من حمله کرده است. دکترتارا به صراحت اعلام کرد که این موضوع ارتباطی به مسائل درمانی و پزشکی ندارد و ماموران پلیس درحال انجام تحقیقات تخصصی برای کشف علت و انگیزه این اقدام جنایتکارانه هستند.

ضمن این که ضارب نیزهنگام فرار دستگیرشده وبازجویی های فنی،تخصصی پلیسی درباره علت و انگیزه اصلی این اقدام جنایتکارانه ازسوی کارآگاهان ادامه دارد. وی که هم اکنون دربخش ویژه تحت مراقبت های تخصصی قراردارد گفت:خوشبختانه پزشکان معالج اعلام کرده اند خون ریزی بند آمده ولی با این وجود مراقبت های لازم همچنان ادامه دارد.

*نوداد

پاسخ دادن