پیامدهای افزایش قیمت موادغذایی در جهان؟

افزایش قیمت موادغذایی به دلایل مختلف باعث افزایش گرسنگی مردم در سراسر جهان می‌شود.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۶ تیر ۱۴۰۱

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از ایسنا، تعداد افراد مبتلا به سوء تغذیه برای ششمین سال متوالی به حدود ۷۶۸ میلیون نفر افزایش یافته است. دیوید بیزلی، مدیر برنامه جهانی غذا هشدار داد که افزایش قیمت مواد غذایی به دلیل جنگ در اوکراین است. پیشرفت در مبارزه با گرسنگی در جهان همچنان متوقف شده است. دیوید بیزلی، مدیر برنامه جهانی غذا گفت که نتیجه افزایش قیمت موادغذایی به دلیل جنگ در اوکراین، بی ثباتی جهانی، گرسنگی و مهاجرت دسته جمعی در جهان خواهد بود.

 سال گذشته، تعداد افراد مبتلا به سوءتغذیه در سراسر جهان برای ششمین سال متوالی افزایش یافت و به رقم متوسط حدود ۷۶۸ میلیون نفر رسید. در تخمین بالای ۸۲۸ میلیون نفر، ۱۰ درصد از جمعیت جهان در سال ۲۰۲۱ تحت تاثیر گرسنگی قرار می‌گرفتند. به نقل از ویفروم، گرسنگی در آفریقا بیشترین شیوع را داشت، جایی که ۲۰ درصد جمعیت را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در حالی که ۹ درصد از مردم در سراسر آسیا نیز تحت تاثیر آن هستند. اعتقاد بر این است که اختلال در زنجیره عرضه جهانی غلات به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین عمدتا بر کشورهایی تاثیر می‌گذارد که در حال حاضر با مشکلات تغذیه مقابله می‌کنند زیرا بسیاری از فقیرترین کشورها واردکننده غلات هستند.

پاسخ دادن