پیام وزیر بهداشت: خدایا خودت به ایران کمک کن

پیام وزیر بهداشت: خدایا خودت به ایران کمک کن

پیام وزیر بهداشت: پروردگارا به تو پناه می‌برم از شر بیماری که جان مردم سرزمینم را تهدید می‌کند.

تهران – اقتصادبرتر – ۳ فروردین ۹۹

پیام وزیر بهداشت: پروردگارا به تو پناه می‌برم از شر بیماری که جان مردم سرزمینم را تهدید می‌کند.

پاسخ دادن