رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی گفت: بانک ملی در صدور کارت های اعتباری جلودار شبکه بانکی بوده است و تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار کارت برای متقاضیان صادر کرده است.

تهران- اقتصاد برتر- ۲۶ دی ۹۵

محمدرضا حسین زاده در خصوص برخی اخبار منتشره درباره توقف روند صدور کارت‌های اعتباری در بانک‌ ملی، به ایبنا گفت: روند صدور کارت اعتباری در این بانک همچنان ادامه دارد و صدور کارت های اعتباری بنابه درخواست متقاضیان انجام می‌شود.
وی افزود: بانک ملی در صدور کارت های اعتباری جلودار شبکه بانکی بوده است و تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار کارت برای متقاضیان صادر کرده است.
وی با اشاره به دریافت نامه ای از حوزه اعتبارات بانک مرکزی گفت: در این نامه از بانک ملی به دلیل استقبال از این طرح تقدیر و از بانک‌های دیگر به دلیل مشارکت پایین در این طرح انتقاد شده بود.

 

بنگاه داری بانک‌ها هنوز به ۴۰ درصد نرسیده است

رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی در خصوص پایان مهلت بانک مرکزی به بانک‌ها برای کاهش بنگاه داری تا سقف ۴۰ درصد، افزود: بانک‌ها علاقه ای به بنگاه داری ندارند و بسیاری از شرکت‌های بانک های دولتی در قبال بدهی دولت به اجبار به آنها واگذار شده است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در دولت قبل بسیاری از شرکت‌ها در قبال بدهی دولت به بانک ملی واگذار شده که در حال حاضر به دلیل رکود در بازار خریداری ندارد.
حسین زاده تاکید کرد: تمام بانک‌ها مشتاق واگذاری شرکت ها و فروش املاک بلا استفاده خود هستند اما واقعیت جامعه به نحوی است که این شرکت‌ها و املاک به راحتی قابل فروش نیستند و بانک مرکزی نیز بر این مشکلات اشراف دارد.

وی خاطر نشان کرد: هنوز در تمام بانک‌ها بنگاه داری به سقف ۴۰ درصد نرسیده است در صورتی که بانک‌ها علاقمند هستند به تکلیف قانونی خود عمل کنند.البته برخی شرکت‌ها و املاک تا کنون فروش رفته و بانک‌ها در فروش مابقی نیز تمام تلاش خود را به کار می گیرند.

پاسخ دادن