پیشرفت ۵۰ درصدی اصلاح شبکه فرسوده ۹ روستای تیران و کرون اصفهان

اقتصاد برتر

جمعیت روستایی منطقه تیران و کرون بالغ بر ۳۷ هزار نفر می باشد که تاکنون بیش از ۱۶ هزار انشعاب آب به روستاییان واگذار شده است. با اجرای طرح ۱۰۰-۳۰۰ روستای علی آباد از آب شرب پایدار بهره مند می شود.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۶ دی ۹۹

مدیرآبفا تیران و کرون اعلام کرد: برمبنای طرح ۱۰۰-۳۰۰ بیش از ۲۶ کیلومتر از شبکه توزیع آب فرسوده ۹ روستای شهرستان، مورد بازسازی و اصلاح قرار می گیرد و از آذر ماه تا کنون حدود ۱۳ کیلومتر از این شبکه اصلاح شده است.

سعید عابدینی افزود: در این طرح مقرر شد شبکه فرسوده آب روستاهای کردعلیا، علی آباد، آب گرم، آب پونه، الله آباد، خرمنان، دره بید، میرآباد و ورپشت اصلاح و بازسازی شوند که هم کنون با همیاری و مشارکت دهیاری ها این عملیات در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه از ۵۰ روستا که در منطقه تیران و کرون قرار دارند ۴۱ روستای آن تحت پوشش آبفا است تصریح کرد: جمعیت روستایی منطقه تیران و کرون بالغ بر ۳۷ هزار نفر می باشد که تاکنون بیش از ۱۶ هزار انشعاب آب به روستاییان واگذار شده است.

مدیرآبفا تیران و کرون با اشاره به تامین پایدار آب شرب روستای علی آباد عنوان کرد: با اجرای طرح ۱۰۰-۳۰۰ روستای علی آباد از آب شرب پایدار بهره مند می شود.

عابدینی طول شبکه توزیع آب روستایی منطقه تیران و کرون را ۳۰۰ کیلومتر اعلام کرد و افزود: طول خط انتقال آب روستایی ۱۳۹ کیلومتر می باشد و حدود ۳۰ درصد شبکه توزیع نیاز به اصلاح و بازسازی دارد، که در صورت تامین منابع مالی اصلاح شبکه فرسوده توزیع آب روستاها در منطقه تیران و کرون در دستور کار قرار می گیرد.

وی هدر رفت آب روستاها در منطقه تیران و کرون را ۳۰درصد دانست و تصریح کرد: با اجرای طرح ۱۰۰ -۳۰۰ در منطقه تیران و کرون پیش بینی می شود این رقم به ۲۸ درصد کاهش یابد .

مدیر آبفا تیران و کرون به منابع آب محلی در این منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: آب شرب برخی از روستاها از طریق ۴۸ حلقه چاه،۲ دهنه چشمه و یک باب قنات تامین می شود، این در حالیست که در سال های نرمال از لحاظ بارندگی، آبدهی این منابع حدود ۱۴۰ لیتر در ثانیه بوده و در سالهای اخیر بدلیل وقوع خشکسالی های پیاپی به ۴۰ لیتر درثانیه کاهش یافته است.

عابدینی به تاسیسات آبرسانی روستایی پرداخت و بیان داشت: ۴۲ باب مخزن با ظرفیت بیش از ۲۰ هزار مترمکعب و ۵ فقره ایستگاه پمپاژ آب از جمله مهمترین تاسیسات آبرسانی در این منطقه است و در سال های اخیر با نصب فلومتر و احداث حوضچه های فشار شکن آب شرب عادلانه میان روستاییان توزیع می شود.

پاسخ دادن