پیش بینی بازار مسکن، خطا دارد!

در زمستان سال ٩٧ در حالیکه دلالان، مستِ شوک قیمت مسکن بودند به خریداران متذکر شدیم که احتمالا بازار مسکن از اوایل سال ٩٨ وارد دوره رکود چند ساله خواهد شد.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۰ آبان ۹۸

در زمستان سال ٩٧ در حالیکه دلالان بازار مسکن، مستِ شوک قیمت مسکن بودند به خریداران متذکر شدیم که بر اساس مدلهای اقتصادی، احتمالا بازار مسکن از اوایل سال ٩٨ وارد دوره رکود چند ساله خواهد شد و طبیعتا خریدارانی که در پایان دورهٔ افزایش قیمت وارد این بازار شوند صاحبِ دارایی ای خواهند شد که قرار نیست تا چند سال، بازدهی مناسب داشته باشد. البته بازار مسکن تا خرداد سال جاری نیز به روند افزایشی قیمت ادامه داد ولی سرانجام با پایان بهار، متوقف و حتی اندکی عقب نشینی نمود.

در چنین شرایطی شاید برخی از افراد که شناخت ناکافی از ماهیت علم اقتصاد دارند معترض شوند که چرا پیش بینی مدلهای اقتصادی، یک خطای دو سه ماهه داشته است که باید به ایشان یادآور شد پیش بینی تنها یک احتمال است و بنابراین پیش بینی، دارای خطا است.
اینکه انتظار داشته باشیم تاریخ دقیق و نقطه ای برای شروع یا پایان یک روند اعلام شود دور از منطق است و بیش از اقتصاددانان، از عهدهٔ شعبده بازان و غیب گویان بَرمی آید.

البته جای انکار نیست که افراد، خواهان قطعیت هستند ولی گاه همین مساله، مشکلات جدی برایشان به وجود می آورد. متاسفانه در شرایطِ پرنوسانِ اقتصاد کشور، بازار پیش بینی داغ است و طبیعتا افرادی از این شرایط آسیب می بینند که دل به این پیش بینی های قطعی، نقطه ای و غیر علمی می بندند.

بر این اساس، برای افرادی که دنبال شنیدن پیش بینی های قطعی هستند پیشنهاد می کنیم خواسته شان را در کانالهای تلگرامی دیگری جستجو نمایند. کانالهایی که یا می دانند دارند چکار می کنند که در این صورت، پوپولیست هستند و یا نمی دانند که در این صورت، متوهم هستند.

✍️ بهروز ملکی

پاسخ دادن