پیش بینی جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰

جمعیت
اقتصادبرتر

براساس پیش بینی مرکز آمار ایران، جمعتی کشور در سال ۱۴۳۰ در کمترین سطح به ۹۵٫۳ میلیون نفر و در بیشترین سطح به حدود ۱۱۲٫۵ میلیون نفر می رسد.

تهران – ۱ خرداد ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از ایرنا، این پیش بینی جمعیت براساس آخرین نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ و مطالعات و پژوهش های صورت گرفته است.

براساس این گزارش و با توجه به روند موجود و اجماع کارشناسی اعضای کمیته آمارهای بخشی جمعیت، به احتمال زیاد نرخ باروری کاهش تدریجی داشته و جمعیت کشور در سال ۱۴۳۰ به رقم ١٠١،٣ میلیون نفر می رسد.

بنابراین جمعیت کشور به روند افزایشی خود حداقل تا ۳۵ سال آینده ادامه داده و انتظار می­رود در سال ۱۴۳۰ خورشیدی جمعیت ایران به حدود ١،٣ برابر جمعیت سرشماری شده در سال ۱۳۹۵برسد.

همچنین، متوسط رشد سالانه جمعیت کشور روندی کاهشی خواهد داشت و در دهه­های آتی به رقم کمتر از یک درصد خواهد رسید.

برای انجام این پیش­بینی، از روش «ترکیبی پیش‌بینی جمعیت» استفاده شده به این ترتیب که عوامل موثر بر تغییر و تحولات جمعیت یعنی باروری، مرگ و میر، مهاجرت و ترکیب سنی و جنسی جمعیت است.

آخرین سرشماری سراسری کشور که در سال ۱۳۹۵ انجام شد، جمعیت کشور را ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر اعلام کرد که ۵۱ درصد آن را مردان و ۴۹ درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند.

ساعت جمعیتی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد جمعیت کشور در روزهای پایانی سال ۱۳۹۱ از مرز ٨١ میلیون نفر گذشته است.

ساعت جمعیتی که برای نخستین بار در سال ١٣٨٨ روی تارنمای مرکز آمار ایران قرار گرفت، تغییرات جمعیت و افزایش آن را در ارتباط با زمان نشان می دهد.

پاسخ دادن