پیش بینی جمعیت ایران در ۲۰۲۲

بر اساس پیش بینی ها جمعیت ایران تا ۴ سال آینده به بیش از ۸۵ میلیون نفر خواهد رسید.

تهران – اقتصاد برتر -۲۲ آذر ۹۷

به گزارش اقتصاد برتر به نقل از اقتصاد آنلاین، ایران دومین کشور پرجمعیت خاورمیانه و هفدهمین کشور پرجمعیت جهان است. پیش بینی ها نشان می دهد جمعیت ایران تا سال ۲۰۲۲ به ۸۵میلیون و ۸۰۰هزار نفر خواهد رسید.

در نمودار زیر تغییرات جمعیتی ایران را از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ مشاهده می کنید.

اقتصاد برتر

پاسخ دادن