پیش بینی رشد حمل و نقل دریایی تا سال ۲۰۲۲

بازبینی حمل و نقل دریایی و درخواست جهانی دراین بخش ،سال گذشته با رشد همراه شد و پیش بینی حمل و نقل دریایی تا سال  ۲۰۲۲ رشد۳٫۲  درصدی  خواهد داشت.

تهران – اقتصاد برتر – ۹ آبان ۹۶

پاسخ دادن