چالش رام کردن نقدینگی بیقرار!|حسین سلاح ورزی|تلگرام

چالش رام کردن نقدینگی بیقرار!|حسین سلاح ورزی|تلگرام
رام کردن نقدینگی

سیاستهای پولی-مالی دولتها در ایران، ظرف ۵۰ سال گذشته، باعث شده تا هر بنگاه و فعال اقتصادی در پاسخ به سوال در باره مشکل بنگاه و کسب و کار از کمبود نقدینگی بگوید!

تهران – اقتصادبرتر – ۲۹ فروردین ۹۹

چالش رام کردن نقدینگی بیقرار!
✍️حسین سلاح ورزی

📌سیاستهای پولی-مالی دولتها در ایران، ظرف ۵۰ سال گذشته، باعث شده تا هر بنگاه و فعال اقتصادی در پاسخ به سوال در باره مشکل بنگاه و کسب و کار از کمبود نقدینگی بگوید!

📌اما همزمان، وزن سنگین روانه نقدینگی در نظام اقتصادی کشور، به نسبت توان جذب و مدیریت بخش واقعی اقتصاد و بازارهای واسطه گری مالی و متعاقب آن، حرکت های پیش بینی ناپذیر این نقدینگی بی قرار، در میان بخشهای مختلف نظام اقتصادی، در کنار مقررات خلق الساعه دولتی، مهمترین منبع آشفتگی و عدم اطمینانی در اقتصاد ایران است.

📌حمله این نقدینگی به بازارهایی همچون طلا، ارز و مسکن، از آنجا که سیاستهای مالی دولتها را به چالش می کشد و در عین سیگنالهای عدم اطمینان به سایر بازارها ارسال کرده و انتظارات تورمی را در کشور بالا می برد؛ به هیچ عنوان مطلوب مقامات حاکمیتی و مردم نیست.

📌این روزها اما، شتر نقدینگی جلوی در سازمان بورس خوابیده و این طفل بازیگوش و نافرمان، در حال شلنگ تخته انداختن در نمادهای سبز و قرمز بازارسرمایه ایران است.
در نگاه اول، چنین به نظر میرسد که چالش سرگردانی نقدینگی برطرف شده و این موجود ضاله! عاقبت مطابق خواست مسئولین، «هدایت» شده و با ورود به بازار سرمایه، به سرمنزل مقصود رسیده است.

📌نقدینگی وارد شده به بورس، اگر با اعمال تدابیر مناسب و همگرایی راهبردی مردم، نهاد ناظر، سهامداران عمده، دولت و … در مسیر توسعه ابزارها و نهادها و بهبود فرآیندهای بازار، تبدیل به سرمایه مورد نیاز برای رشد و توسعه بنگاه های کشور شود؛ در کوتاه مدت و اگر خوش شانس باشیم؛ شاید حتی در میان مدت، اثرات ویرانگر و ضدتعادلی کمتری در اقتصاد کشور گذاشته و حتی موجب التیام برخی زخمهای پیکره نحیف نظام اقتصادی کشور خواهد شد.

📌 اگر واکنش ما در برابر این باد مساعدی که بر بادبانهای کشتی اقتصاد ملی وزیده؛ همچون رفتار در برابر بسیاری از فرصتهای گذشته، از سر کوته بینی و تنگ نظری و انفعال باشد؛ نقدینگی بی قرار در بازار بورس نیز، تنها جریان سفته بازی مخرب را تشدید خواهد کرد و در آینده ای نه چندان دور، با بجا گذاشتن زیان دیدگان فراوان و بحرانهای اجتماعی و اقتصادی جدی، بازار بورس را نیز به مقصد قربانی بعدی اش ترک خواهد کرد.

📌 در دراز مدت، صرفنظر از آنچه در بازار سرمایه انجام میدهیم؛ چاره مهار این سیل مخرب را نمی توان در نهادهایی همچون بازار سرمایه جستجو کرد. برای دفع آفت نقدینگی سرگردان در دراز مدت، هیچ آفت کشی جز شفافیت سیاستهای پولی و انضباط مالی دولتها، کارساز نیست.


*مطالب مطروحه در نوشته فوق مربوط به نویسنده آن در شبکه های اجتماعی می باشد، رسانه اقتصاد برتر تنها آن را بازنشر داده است و هیچکدام از تحلیل های آن را تایید یا رد نمی کند*

پاسخ دادن