چانه زنی مزد کارگران بی سرانجام

دستمزد کارگران
اقتصاد برتر

در نهایت بعد از چندین ساعت چانه زنی میان شرکای اجتماعی جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه به اتمام رسید وادامه مذاکرات به جلسه بعدی موکول شد.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۲ اسفند ۹۷

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از تسنیم، دویست و هشتاد و یکمین شورای عالی‌ کار از ساعت ۱۵ امروز سه شنبه ۲۱ اسفندماه ۹۷ با موضوع «تعیین دستمزد کارگران» با حضور وزیر کار و شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد.

حق مسکن کارگران در نشست اول بهمن ماه شورای عالی کار به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت که اعمال آن در فیش‌های حقوقی منوط به زمان تصویب در هیأت وزیران است.

 در نهایت بعد از چندین ساعت چانه زنی میان شرکای اجتماعی جلسه شورای عالی کار به اتمام رسید و ادامه مذاکرات به جلسه بعدی موکول شد.

شورای عالی کار امروز هیچ تصمیمی در خصوص افزایش مزد نگرفت و تعیین دستمزد ۹۸ کارگران به جلسه آتی شورای عالی کار موکول شد.

پاسخ دادن