چرا احتمال پیروزی بایدن بیشتر است؟

با توجه به بررسی نکات منفی حزب طرفدار هیلاری کلینتون می توان گفت این بار شانس بایدن بعنوان نامزد حزب دموکرات بیشتر است.

تهران- اقتصادبرتر- ۱۸ مهر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، بررسی ها نشان می دهد در دوره قبل ، هیلاری دمکراتی بود که چند نکته منفی داشت .

– دولت اوباما اقتصاد شکننده و کم رونقی را بجا گذاشته بود .
– امید و انگیزه جهت تغییر زیاد بود
– ترامپ تاجر موفقی بود که رونق و انرژی از تمام وجناتش می بارید.
– و از همه مهمتر هنوز قشر خاموش جامعه امریکا که به یمن شبکه های اجتماعی وارد صحنه شده بود . به این شکل به رسمیت و به بازی گرفته نشده بود.
– زن بودن هیلاری نیز خود پاشنه آشیلی برای دموکراتها بود

حال با همه این فرضیات ، کلینتون در آرای ملی از ترامپ پیشی گرفت و رای الکترال بود که باعث پیروزی ترامپ شد .

۴ سال پرتلاطم گذشته

بدون توجه و قضاوت بر عملکرد ترامپ ، بر میگردیم به ۲۰۱۶ و فرض میکنیم دوره دوم انتخابات است و بایدن رقیب ترامپ است .

قطعا اکثریت قاطع دموکراتها رای شان بایدن خواهد بود . اگر تزلزلی باشد در کمپین جمهوریخواهان است .

کارنامه حقوق نژادی ترامپ و عملکرد ضعیفش در زمینه کرونا کافیست که آرای الکترال را به سمت بایدن بچرباند .

و قطعا نظرسنجیهای این دوره گافهای دوره قبل را نخواهند داشت.

کافیست مرددهای دوره قبل به پای صندوق بیایند و رنگین پوستان و زنان و بیکاران کرونا هم کمی از ترامپ روی برگردانند .

*محمدرضا هاشم پور. کارشناس مدیریت

پاسخ دادن