چرا باید در خانه بمانیم ؟

چرا باید در خانه بمانیم ؟

کار بسیار جالبی ازبخش پزشکی دانشگاه استنفورد #کرونا چگونه منتقل می‌شود؟ چرا باید در خانه بمانیم؟ و وقتی ماسک و لوازم حفاظت شخصی تمام می‌شود و به کادر درمان نمی‌رسد! ‎#کرونا_را_شکست_میدهیم

تهران – اقتصادبرتر – ۷ فروردین ۹۹

پاسخ دادن