چرا تقاضا برای اجاره مسکن سنگین است؟

میزان تولید مسکن به پایین ترین حد خود در سال‌های اخیر رسیده است لذا  تقاضای سنگینی در بخش اجاره وجود دارد.

تهران- اقتصادبرتر- ۰۱ بهمن ۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر ، مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن می گوید: براساس آخرین آمارها از احداث مسکن در تابستان ۱۴۰۰ میزان ساخت و سازها نسبت به تابستان گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده است و شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که میزان تولید مسکن به پایین‌ترین حد خود در سالیان گذشته رسیده است و این در حالی است  که در سال‌های قبل نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی تولید می‌شد در حال حاضر این میزان به حدود ۳۵۰ هزار مسکن رسیده است و این روند کاهشی شده است.

افزایش قیمت مسکن در طول سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ هنوز روی اجاره به صورت کامل لحاظ نشده است، بنابراین یک تقاضای سنگین در این بخش وجود دارد، زیرا زمانی که ساخت مسکن کم می‌شود فرصت‌ها در بازار اجاره هم محدود می‌شود و در حالی که در بخش تقاضا فشار زیاد است میزان عرضه محدود شده است.

پاسخ دادن