چرا حساب یارانه نمی تواند وثیقه وام ازدواج در سیستم بانکی شود؟

اقتصاد برتر

در پرداخت هر گونه تسهیلات و وام باید هماهنگی بین سیاست های پولی، مالی و سیاست های مبتنی بر تسهیلات دهی وجود داشته باشد.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر، چرا حساب یارانه نمی تواند وثیقه وام ازدواج در سیستم بانکی شود؟

خلق پول با تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک ها

▪️در پرداخت هر گونه تسهیلات و وام باید هماهنگی بین سیاست های پولی، مالی و سیاست های مبتنی بر تسهیلات دهی وجود داشته باشد.

▪️وقتی این هماهنگ سازی ایجاد نشود در اجرای طرح مشکلات بسیاری وجود خواهد داشت. به عبارتی هنگامی که طرح ها و لوایح به پختگی نمی رسند و قدرت کارشناسی ندارند به طور قطع در اجرا به مشکل خواهند خورد. از طرفی دیگر بازگشت منابع به بانک ها به دلیل محدودیت منابع مهم است و تسهیلات تکلیفی و ابلاغی باید طوری برنامه ریزی شود که با اهداف بانک ها همخوانی داشته باشد.

▪️باید در نظر گرفت آیا منابع برای افزایش میزان وام جود دارد و با توجه به شرایط اقتصادی باید دید تمایل شبکه بانکی برای پرداخت این تسهیلات تا چه اندازه است بعد برای اعلام و اجرای لوایح وارد عمل شد.

*دکتر وحید شقاقی

پاسخ دادن