چرا کاهش تورم در باقی عمر دولت روحانی محتمل نیست؟

نرخ تورم
اقتصاد برتر

چرا کاهش نرخ تورم در باقی مانده عمر دولت روحانی محتمل نیست؟

تهران – اقتصاد برتر – ۱۹ مرداد ۹۹

اگرچه بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۹ نرخ تورم را ۲۲ درصد هدف‌گذاری نموده است، لیکن به دلایل زیر تحقق تورم هدف‌گذاری شده حداقل در باقی‌مانده عمر دولت روحانی محتمل نخواهد بود.

۱⃣ انتظارات تورمی نقش تاثیرگذاری بر تورم واقعی فعلی ایفا نموده است. دولت شهرت کافی ندارد و سیاست‌های اقتصادی او نزد کارگزاران اقتصادی به شدت بی‌اعتبار شده است. در سال پایانی دولت، اصلاح انتظارات بسیار دشوار است.

۲⃣ نرخ رشد حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۸ (۷/۵ درصد) و نسبت به خرداد ۱۳۹۸ (۳۴/۲ درصد) نشان می‌دهد تیم اقتصادی دولت با گذشت بیش از ۴ ماه از سال ۱۳۹۹ در شیوه کنترل حجم نقدینگی دچار آشفتگی در تصمیم‌گیری هستند.

۳⃣ با توجه به اهمیت رشد تولید در کاهش فشارهای تورمی، دولت هیچ برنامه مشخصی برای ریکاوری حتی نسبی رشد اقتصادی منفی سال‌های ۹۷ و ۹۸ به سمت روند بلند مدت آن در اقتصاد ایران در سطوح ملی و استانی ندارد.

۴⃣ دولت با سیاست‌گذاری‌های مستقیم و غیرمستقیم در بازار سرمایه از زمستان ۱۳۹۸ تا کنون یک عدم توازن جدی میان بازدهی در بورس و بازدهی سایر دارایی‌ها رقم زده است. آثار تورمی این بازدهی نامتوازن به مرور زمان بروز خواهد کرد.

به نظر می‌رسد پدیده‌ی عافیت‌طلبی سال آخر دولت‌ها در ایران پس از جنگ تحمیلی یکبار دیگر با کارت بهانه تحریم‌ها با شدت بیشتری در حال عملیاتی شدن است. انگار تاریخ تکرار می‌شود و دولت دوازدهم همچون دولت دهم کشور را با نرخ تورم بالای ۳۰ درصد تحویل رئیس‌جمهور بعدی خواهد داد.

✍️ دکتر عباس علوی راد

پاسخ دادن