چه کسانی از بورس سود می برنند ؟|محمد حسین ادیب|تلگرام

وجود بازارگردان برای پذیرش شرکت‌ها الزامی شد

آنهایی که بازار بورس را با بازار میوه فروشی اشتباه می گیرند در طول زمان زیان می کنند اگر چه در کوتاه مدت ممکن است سود کنند.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۷ بهمن ۹۹

چه کسانی از بورس سود می برنند ؟

✍️دکتر محمد حسین ادیب اقتصاددان

صد و پنج شرکت نسبت به ١۶ مرداد رشد ارزش بازار داشته اند و سهام آنها افزایش یافته است

روز ١۶ مرداد روزی است که بورس رکورد تاریخی ٢ میلیون و هفتاد هزار واحد را کسب کرد

نسبت به ١۶ مرداد بسیاری ضرر کردند اما ١٠۶ شرکت بورسی رشد ارزش بازار داشته اند

بورس مثل میوه نیست که میوه خوب همیشه گران تر از میوه بد باشد در بورس گاهی میوه گندیده سود آورتر از میوه نوبر است

آنهایی که بازار بورس را با بازار میوه فروشی اشتباه می گیرند در طول زمان زیان می کنند اگر چه در کوتاه مدت ممکن است سود کنند

بورس بازاری است ویژه نوسان گیران

صد و پنج شرکتی که سود کردند خوب نوسان گیری شدند

اگر نوسان گیری نمی دانید به جای اینکه از عالم و آدم طلبکار شوید سراغ شغل دیگری بروید که از جنس نوسان گیری نباشد

لیست ضمیمه اسامی ١٠۵ واحدی است که نسبت به ١۶ مرداد رشد ارزش سهام داشته اند و در سطح یک لیست روزانه که یک ساعت یکبار و بزودی نیم ساعت یکبار بروز می شود به آگاهی می رسد.

پاسخ دادن