چگونه در پمپ بنزین کرونا نگیریم؟

چگونه در پمپ بنزین کرونا نگیریم؟

جایگاه های پمپ بنزین می توانند باعث انتقال ویروس کرونا به هزاران نفر شوند، به همین دلیل رعایت نکات بهداشتی در هنگام سوخت گیری بسیار ضروری است.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۳ اسفند ۹۸

چگونه در پمپ بنزین کرونا نگیریم؟

پاسخ دادن