چگونه عدالت خواهی کنیم؟+فیلم

جامعه ما زمانی دینی و اسلامی میشود که بتوانیم عدالت اجتماعی را برقرار کنیم. چرا باید عدالت خواه باشیم؟ برای تحقق عدالت چه باید کرد؟

تهران – اقتصاد برتر – ۴ فروردین ۹۷

جامعه ما زمانی دینی و اسلامی میشود که بتوانیم عدالت اجتماعی را برقرار کنیم. چرا باید عدالت خواه باشیم؟ برای تحقق عدالت چه باید کرد؟ چگونه عدالت خواهی کنیم؟ بایدها و نبایدهای عدالت خواهی؟ جواب همه این سوالات را در این ویدیوی کوتاه ببینید.

پاسخ دادن