چگونه میتوان به سلطه اقتصادی آمریکا بر جهان پایان داد؟ – قسمت آخر

چگونه میتوان به سلطه اقتصادی آمریکا بر جهان پایان داد؟ + کلیپ

اروپایی ها از اولین سال های بعد از کنفرانس برتون وودز ایجاد سازوکار جایگزین را در دستور کار قرار دادند. اتحادیه پرداخت های اروپایی در سال ۱۹۵۰ تاسیس شد تا تجارت بین کشورهای اروپایی با استفاده از پول های ملی انجام شود.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۱ مرداد ۹۸

برای دیدن قسمت های قبلی این پست روی لینک های زیر کلیک کنید:

چگونه میتوان به سلطه اقتصادی آمریکا بر جهان پایان داد؟ – قسمت اول

چگونه میتوان به سلطه اقتصادی آمریکا بر جهان پایان داد؟ – قسمت دوم

پاسخ دادن