کارت زرد مجلس به دژپسند

اقتصادبرتر

نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر اقتصاد در مورد واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه قانع نشدند.

تهران – اقتصاد برتر –  ۹ دی ۹۹

سئوال احمد نادری و جمعی دیگر از نمایندگان درباره علت استنکاف وزارت امور اقتصاد و دارایی درباره خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه خوزستان در جلسه علنی صبح سه‌شنبه مجلس مطرح شد. پس از توضیحات نماینده سوال کننده و وزیر اقتصاد پاسخ های وزیر اقتصاد به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان اعلام کردند از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند. بر همین اساس وزیر اقتصاد از مجلس کارت زرد گرفت. یکی دیگر از موضوعاتی که مردم این روزها از وزیر اقتصاد انتقاد دارند ، فشار بیش از حد به قشر متوسط و پایین جامعه برای دریافت مالیات بیشتر است . مجلس از وزیر اقتصاد خواسته است برای افزایش درآمد های مالیاتی تلاش کند منابع جدید مالیاتی پیدا کند و فشار کمتری به قشر متوسط و پایین جامعه وارد کند.

پاسخ دادن