کارمزد نقل و انتقال و تبدیل ارز حداقل می شود

ارز
اقتصاد برتر

جلسه هماهنگی بانک مرکزی با صرافی های منتخب بانکی برای تاکید بر ضرورت خرید به موقع ارز حاصل از صادرات و حداقل سازی کارمزدهای نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی در بانک مرکزی برگزار شد.

تهران- اقتصاد برتر- ۲۴ فروردین ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر هزینۀ ارسال پول به خارج از کشور اغلب متفاوت است چون هر شرکتی اجازه دارد قیمت های خود را تعیین کند. شرکت هایی که خدمات انتقال پول به خارج از کشور را ارائه می دهند برای این کار دستمزد می گیرند.زمانی که انتقال وجه انجام شدهزینۀ دیگری نیز برای تبدیل ارز به پول جاری کشور مقصد نیز کسر می شود که در اغلب موارد بسیار متفاوتند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جلسه هماهنگی برای مدیریت بازار ارز با حضور پناهی معاون ارزی بانک مرکزی، مدیران بخش ارزی و مدیران عامل صرافی های منتخب بانکی برگزار شد.

پناهی گفت: بانک مرکزی خواستار حضور پررنگ تر صرافی های بانکی در مدیریت و تنظیم بازار ارز کشور در سال جدید است.

معاون ارزی بانک مرکزی ضمن تاکید بر ضرورت خرید به موقع ارز حاصل از صادرات و همچنین تامین مالی به موقع تجارت، مدیران عامل صرافی های منتخب بانکی نیز به بیان مسائل خود پرداختند و راهکارها و پیشنهادات خود را جهت تسهیل امور عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دادند.

همچنین مقرر شد صرافی های منتخب بانکی در تعامل با بانک های عامل و بانک مرکزی اقدامات لازم را برای پوشش تقاضای ارز به صورت اسکناس و حواله های ارزی با حداقل سازی کارمزد نقل و انتقالات و تبدیل ارز انجام دهند.

پاسخ دادن