کارگران فصلی هم بیمه می شوند؟

مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزان ، روستاییان و عشایر گفت: بر اساس توافقی که با اتحادیه تامین نیاز صنفی کردیم کارگران فصلی که فاقد پوشش بیمه اجتماعی هستند می‌توانند تحت پوشش صندوق قرار گیرند.

تهران- اقتصادبرتر- ۱۰ اسفند ۰۰

 به گزارش #اقتصادبرتر ، آقای برقراری ، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: با اجرای این طرح قریب به ۳۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی و فصلی کشور از مزایا و تعهدات بلندمدت صندوق بیمه اجتماعی شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و بازماندگان برخوردار خواهند شد.

با امضای تفاهمنامه همکاری بین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و اتحادیه تعاونی‌های تامین نیاز صنفی استادکاران، کارگران ساختمانی و فصلی کشور، کلیه شاغلان فصلی در سراسر کشور بیمه خواهند شد.

پاسخ دادن